Lokalizator GPS LOC

Výrobce: TSS Group
Označení (typ): Lokalizator GPS LOC -
Cena (vč DPH): 4900,-K?
Cena (vč montáže a DPH): 6000,-K?


Popis: Lokalizator GPS LOC

GPS lokalizátor slouží pro zjišt?ní polohy vozidla prost?ednictvím GPS sou?adnic. Je vhodný na instalaci jako p?ídavný modul k existujícímu autoalarmu ve vozidle anebo jako samostatné za?ízení na vyhledání vozidla p?i krádeži anebo jeho odtáhnutí. P?i narušení zasílá automaticky SMS o rychlosti,stavu vozidla a GPS sou?adnice ve tvaru adresy na mapách GOOGLE (weblink pro jednoduché zobrazení na mobilním telefonu).

copyright © 2005-2014, autoss | design Softproject | Nahoru ↑