DC - 2929 A - PUSH LOCK

Výrobce: Defend Lock
Označení (typ): DC - 2929 A - PUSH LOCK - Zabezbe?ení ?adící páky
Cena (vč DPH): -
Cena (vč montáže a DPH): 6 500 - 8 300,- K?


Popis: Zabezbe?ení ?adící páky DC - 2929 A - PUSH LOCK

Je zámkem ur?eným pro specifickou klientelu. Ocení ho p?edevším p?j?ovny voz?, firmy s referentskými vozy. Umož?uje zám?nu samostatné zámkové vložky a p?íslušného klí?e mezi více vozy s tímto typem zámku.

DC 2929 A - PUSH LOCK je typ zámku blokující ?adicí páku kalenou sponou integrovanou v t?le zámkového mechanismu. Za?ízení se uzamyká posuvn? oto?ným pohybem t?la zámku.

copyright © 2005-2014, autoss | design Softproject | Nahoru ↑