DC - 2922 A - ROTARY LOCK

Výrobce: Defend Lock
Označení (typ): DC - 2922 A - ROTARY LOCK - Zabezbe?ení ?adící páky
Cena (vč DPH): -
Cena (vč montáže a DPH): 7 000 - 9 500,- K?


Popis: Zabezbe?ení ?adící páky DC - 2922 A - ROTARY LOCK

Je zámkem pro specifickou skupinu voz?. Ovládá se oto?ným pohybem vložky zámku nebo oto?ením kklí?e v pevné vložce zámku. DC 2922 A - ROTARY LOCK vychází konstruk?n? ze zámkové vložky pro integrovaný zámek DC 2911 A - PIN LOCK. Novinkou je však zp?sob ovládání a mechanismus p?enosu rota?ního pohybu od t?lesa zámku na posuvný pohyb zamykácí spony v míst? blokace ?adicí páky.Mírným zatla?ením zámkové vložky dojce k uvoln?ní aretace polohy odem?eno a pooto?ením se zamykací ?len p?estaví do polohy zam?eno.

Dalším vylepšením, které p?ináší zámek DC 2922 A - ROTARY LOC je jeho jen mírné vysunutí do interiéru vozidla.

copyright © 2005-2014, autoss | design Softproject | Nahoru ↑